(digitale) producten & Gebruik Inspirationnl.com

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (digitale) producten die worden aangeboden op www.inspirationnl.com en het gebruik van de site en social media kanalen van Inspiration NL. Wanneer u gebruik maakt van een aanbieding of wanneer u een bestelling plaatst, betreffende gratis of betaalde producten, via de webshop van Inspiration NL gaat u akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden.

01

Aanbiedingen, prijzen & betalingen

1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten uit de webshop zijn inclusief 21% BTW en dienen betaalt te worden in euro’s.

2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.inspirationnl.com dient online en via de aangeboden betaalmethodes plaats te vinden. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch in uw account onder de functie downloads geleverd.

3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Inspiration NL. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Inspiration NL beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden dan ook te accepteren.

4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Inspiration NL.

02

Intellectuele eigendomsrechten

1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel delen als het geheel, blijven onverminderd eigendom van Inspiration NL. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2 Inspiration NL garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. 

 

03

Aansprakelijkheid &verantwoordelijkheid

1 Inspiration NL is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan Inspiration NL. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen op een veilige manier.

04

Copyright & niet toegestaan

1 Op de digitale producten van Inspiration NL berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads aan te passen of om te vormen en vervolgens te verspreiden of commerciële doeleinden te gebruiken.

3 De digitale producten mogen in een uitgeprinte variant wel gebruikt worden op foto’s. Hierbij dient dan wel een vermelding naar www.inspirationnl.com toegevoegd te worden.

4 Wanneer een digitaal product wél gekopieerd en verspreid mag worden zal dit staan vermeldt bij aankoop van het product. Wanneer Inspiration NL dit toegezegd heeft in de beschrijving mag het product dus wél gekopieerd en verspreid worden, maar dient het niet aangepast of voor commerciële doeleinden gebruikt te worden.

5 Op de tekst, afbeeldingen en alle andere inhoud van de website Inspirationnl.com en de social media kanalen die in bezit zijn van Inspiration NL berust copyright. Het is daarom niet toegestaan deze inhoud te kopiëren en/of te verspreiden en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 

05

Bestelling annuleren & retourneren

Op digitale producten van Inspiration NL geldt geen recht van retour. Annuleren of retourneren van al uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

06

Diversen

1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Inspiration NL vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Hoi, ik ben Joanne en ik heet je welkom op mijn blog!

Inspirationnl.com is speciaal voor jou. Of je nu een ouder bent, werkt met kinderen of graag mijn leven volgt. Hier vind je dagelijks entertainment en inspiratie op het gebied van lifestyle, onderwijs en opvoeding.

Wil je meer over mij leren ? Neem dan even een kijkje op deze pagina.

Veel leesplezier !

Get In Touch

Whatsapp: +31 6 17462298

Email: info@inspirationnl.com